Bánh phồng tôm Cà Màu đặc biệt Du Thảo 500gr

95.000

  • BÁNH PHỒNG TÔM ĐẶC BIỆT CÀ MAU
  • ĐẶC SẢN CHÍNH GỐC
  • ĐẬM ĐÀ HƯƠNG VỊ

GIAO SIÊU TỐC HCM TRONG 60 PHÚT