Bánh pía kim sa lá dứa trứng tan chảy 12 bánh Tân Huê Viên

108.000

  • Túi 12 bánh riêng biệt từng bánh
  • Bánh pía không sầu riêng
  • Trọng lượng bánh 500g / 12 bánh
  • Thương hiệu : Tân Huê Viên
  • Hạn dùng: 75 ngày