Đường thốt nốt nguyên chất An Giang 1kg

110.000

  • 100% từ thốt nốt không pha trộn
  • Thay thế đường cát tinh luyện
  • Chứa hàm lượng khoáng và dinh dưỡng cao
Danh mục: Từ khóa: